Onorarii

Acestea pot fi:
  • orare
  • fixe (forfetare)
  • de succes
  • sau combinaţii între primele trei
şi se stabilesc de comun acord cu clientul în funcţie de:
  • complexitatea şi dificultatea cazului, litigiului sau lucrării
  • timpul alocat
  • caracterul său urgent
  • importanţa intereselor în cauză
  • valoarea, durata cazului, conlucrarea cu experţi
  • volumul de muncă solicitat
Pentru abonamente lunare se obţin discounturi semnificative negociate direct.